Privacy Beleid

The English version of our Privacy Policy can be read here.

Versie: 1.0

INTRODUCTIE & DEFINITIES

 

Get Responsive BV heeft dit cookie- en privacybeleid opgesteld om u te informeren over de cookies die zij op haar websites plaatst en over de verwerking van persoonsgegevens van geregistreerde en niet-geregistreerde gebruikers van de Diensten van Get Responsive BV.

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is de besloten vennootschap Get Responsive B.V., (KvK nummer 62683020), gevestigd te (3825ZK) Amersfoort aan Balearen 1 welke opereert met de handelsnamen OndernemendeMama, Business Mom International en Get Responsive Scale Up Solutions. Deze ondernemingen worden hierna gezamenlijk “Get Responsive” genoemd.

Onder diensten van Get Responsive moet worden verstaan: alle huidige en toekomstige elektronische dan wel digitale diensten die Get Responsive aanbiedt, zoals onder meer haar (mobiele) websites (zoals www.Get-Responsive.com, www.OndernemendeMama.nl en www.BusinessMomInternational.com), webwinkels, alle digitale applicaties, digitale nieuwsvoorzieningen (zoals nieuwsbrieven) en archieven, alsmede alle abonnementen die zij aanbiedt (zoals website beheer abonnementen en Business Mom International coaching abonnementen), die gebruikt worden door natuurlijke personen of rechtspersonen of waar natuurlijke personen of rechtspersonen op geabonneerd zijn (hierna: “Diensten”).

Onder relaties (hierna: “Relaties”) moet worden verstaan (i) alle natuurlijke personen en organisaties die betaald en onbetaalde diensten van Get Responsive afnemen of in het verleden hebben afgenomen en (ii) alle natuurlijke personen en organisaties die via één van de contactkanalen (telefoon, email, briefpost, website, accountmanager) contact hebben gehad en daarbij gegevens hebben gedeeld met Get Responsive.

 

COOKIEBELEID GET RESPONSIVE

Soorten cookies en doeleinden

Websites hanteren handige en nuttige technieken die het gebruiksgemak verhogen en die de sites zo interessant mogelijk maken voor elke bezoeker. Get Responsive maakt op haar websites in het kader van haar Diensten gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van uw computer.

Dit cookiebeleid is van toepassing op alle in dit document vermelde websites en applicaties van Get Responsive. Get Responsive vindt het van groot belang dat u weet welke cookies op onze websites ingezet worden en voor welke doeleinden dat gebeurt.

In het volgende overzicht wordt per website van Get Responsive aangegeven welke typen cookies geplaatst kunnen worden en voor welke doeleinden deze cookies gebruikt worden.

 

Website Functionele Cookies Analytische Cookies (anoniem) Affiliate cookies

 

Tracking cookies

 

Social Media cookies

 

Get-responsive.com
BusinessMomInternational.com

(= OndernemendeMama.nl)

 

a) Functionele cookies: cookies die noodzakelijk zijn om de Diensten van Get Responsive te laten functioneren. Get Responsive gebruikt deze cookies bijvoorbeeld om het inloggen op de websites mogelijk te maken of instellingen van de pagina te onthouden.

b) Analytische cookies (geanonimiseerd): cookies die het gebruik van de websites van Get Responsive analyseren, zodat Get Responsive de kwaliteit en/of de effectiviteit van haar websites kan verbeteren. Get Responsive gebruikt deze geanonimiseerde cookies onder meer om te kunnen zien hoe vaak en hoe lang (pagina’s van) haar websites worden bezocht, van welke website(s) gebruikers vandaan komen en in welke volgorde gebruikers de verschillende pagina’s van haar websites bezoeken.

Voor het ontvangen van de informatie over het gebruik van de websites, maakt Get Responsive gebruik van de diensten van Google Analytics van Google Inc (‘Google’). Get Responsive anonimiseert gegevens uit analytische cookies altijd voordat zij die deelt met Google Analytics. Echter we geven wel het IP adres door aan Google Analytics, zie Tracking Cookies.

c) Affiliate cookies: cookies die bijhouden welke advertentie van adverteerders op welke websites van Get Responsive leidt tot aankoop van bepaalde producten. Gebruikers hoeven geen toestemming te geven voor het gebruik van deze cookies. Affiliate cookies worden namelijk uitsluitend gebruikt voor het hiervoor genoemde doel en hebben geen gevolgen voor de persoonlijke levenssfeer van gebruikers van de Diensten. Wij gebruiken deze cookies momenteel alleen op BusinessMomInternational.com.

d) Tracking cookies: met uw toestemming verzamelen Get Responsive en derde partijen via cookies informatie over het gebruik van de websites van Get Responsive en de interesses van gebruikers. Cookies worden expliciet niet gebruikt om advertenties aan te passen aan de interesses van gebruikers.

Get Responsive gebruikt tracking cookies uitsluitend met toestemming van gebruikers onder meer om via Google Analytics, ActiveCampaign en Hotjar gepersonaliseerde statistieken bij te houden. We slaan de IP adressen binnen Google Analytics niet anoniem op, wat betekent dat wij een goede indicatie hebben van de locatie (tot op plaatsnaam) van onze bezoekers. Via HotJar hebben wij inzicht in hoe onze bezoekers over de pagina’s navigeren. Dit gebeurt middels opnames en heatmaps. Deze informatie is echter geheel anoniem. In HotJar hebben wij de optie om invoervelden op te nemen ook verborgen, zodat we op geen enkele manier een opname kunnen relateren aan een persoon. Wel zouden we dit eventueel kunnen doen, door het combineren van bestelinformatie en een opname door het matchen van dag en tijdstip.

e) Social Media Cookies: Op de websites van Get Responsive kunnen met uw toestemming gepersonaliseerde social media cookies geplaatst worden door Facebook, LinkedIn, Twitter, Youtube en Vimeo. Social media cookies zorgen ervoor dat gebruikers van de diensten de inhoud van de websites van Get Responsive via social media direct kunnen delen met anderen. Get Responsive heeft daar geen invloed op en verwijst voor meer informatie naar de verklaringen die deze sociale media partijen op hun eigen websites daarover geven: Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube en Vimeo.

Wij maken gebruik van het embedden van YouTube en Vimeo. Deze 2 partijen houden bij het bekijken van deze video’s via onze websites ook informatie bij over kijkgedrag. We embedden deze niet in privacymodus.

Cookie instellingen aanpassen

Aanpassen cookies instellingen

Wanneer u 1 van onze websites voor het eerst benadert, krijgt u een popup the zien die u om toestemming vraagt om cookies te gebruiken. Standaard staan alle cookies uit, tenzij u ons privacy beleid accepteert.

Via de knop Advanced Settings, kunt u het niveau aanpassen waarop onze website cookies gebruikt. Per niveau ziet u precies welke zaken wel en welke niet via cookies worden onthouden. Standaard niveau dat wordt gehanteert is “Advertising”. Maar u kunt eenvoudig de keuze aanpassen naar het door u gewenste niveau.

Verder kunt u via uw browserinstellingen het gebruik van cookies door de websites van Get Responsive en/of derde partijen weigeren, geplaatste cookies verwijderen of ervoor zorgen dat u eerst een waarschuwing krijgt voordat er op uw browser en/of computer cookies worden geplaatst. Let er op dat u de instellingen apart voor elke browser en computer die u gebruikt moet aanpassen. Get Responsive wijst u erop dat u in dat geval niet tot iedere Dienst toegang heeft. Hoe u uw instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van uw browser, of klik op één van de onderstaande links om direct naar de handleiding van uw browser te gaan. Wilt u cookies van specifieke partijen uitzetten, dan kan dat via www.youronlinechoices.eu.

 

 

BETALINGEN

Voor het afhandelen van de betalingen op onze website maken wij gebruik van het platform van Mollie payments for Woocommerce (Mollie). Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren in het kader van (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

 

API BELEID GET RESPONSIVE

API staat voor Application Programming Interface. Het is een kader van afspraken waardoor verschillende computerprogramma’s met elkaar kunnen communiceren.

We gebruiken ten eerste een API tussen WooCommerce en MoneyBird. Dit laatste is een derde partij waarin wij de facturen beheren en opsturen naar onze klanten. Na het afronden van een order wordt klant en order informatie doorgezet naar MoneyBird. We hebben daarom met MoneyBird een verwerkersovereenkomst ondertekend. Deze vind je hier.

Get Responsive BV gebruikt en biedt Dashboards aan waarbij data wordt onttrokken via API’s aan, op dit moment, vanuit WordPress WooCommerce en Google Analytics. Alle klantinformatie wordt geanonimiseerd opgeslagen in een door Microsoft gehoste Azure Cloud Data Warehouse omgeving. Het enige dat wordt opgeslagen van een website bezoeker is de lengte- en breedtegraad. Bij het uitlezen wordt alle data ge-encrypt via het OAuth2 protocol.

Voor wat betreft WordPress WooCommerce wordt gebruikt gemaakt van hun standaard REST API. Meer informatie staat hier: https://docs.woocommerce.com/document/woocommerce-rest-api/

Op dit moment wordt de Google Analytics data niet opgeslagen in Microsoft Azure Cloud, maar wordt deze alleen als onderdeel van het dashboard gepubliceerd in een alleen door gebruiker te benaderen omgeving. Wanneer dit veranderd zal deze privacy statement worden gewijzigd.

Deze omgeving is PowerBI Online. Welke alleen is te benaderen met een login+wachtwoord. Ook wordt er binnen Azure Row Level Security toegepast, wat inhoudt dat een klant alleen bij zijn of haar gegevens kan komen (en niet die van andere klanten).

 

PRIVACYBELEID GET RESPONSIVE

De (persoons)gegevens van Relaties worden door Get Responsive met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt Get Responsive zich aan alle toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.

De verwerkingsdoeleinden

Get Responsive verzamelt en verwerkt gebruikersinformatie, waaronder ook persoonsgegevens, voor de volgende doeleinden:

 1. het aanbieden en uitvoeren van haar Diensten
 2. het voldoen aan de op haar rustende wet- en regelgeving
 3. het beheren van de gebruikersaccounts
 4. het verbeteren van haar dienstverlening door bv. relevante gepersonaliseerde artikelen en nieuwsbrieven te tonen aan onze relaties o.b.v. hun voorkeuren en interessegebieden
 5. het uitvoeren van onderzoek/analyses en het samenstellen van managementinformatie ter verbetering van haar services door bv. geaggregeerd te analyseren welke diensten het best/minst worden beoordeeld en het meeste/minste worden gebruikt
 6. het per email toesturen of op een website vertonen van een (gepersonaliseerde) aanbieding, nieuwsbrief, gebruikersinformatie, service bericht of andere elektronische boodschap.

Om optimaal invulling te geven aan de doeleinden worden gegevens uit de bronsystemen geconsolideerd in website van derde partij ActiveCampaign.com. En in één centraal Get Responsive data warehouse omgeving. Deze omgeving wordt centraal beheerd vanuit Get Responsive B.V. in Microsoft Azure.

Welke gegevens worden verwerkt door Get Responsive

De gegevens (waaronder persoonsgegevens) die Get Responsive verwerkt vallen onder te verdelen in vijf categorieën:

 1. Gegevens die door Relaties zijn verstrekt om de dienst waar hij zich op heeft geabonneerd te kunnen leveren; zoals naam, adres en woonplaats, emailadres, telefoonnummer, bankrekeningnummer. Verwerking van deze gegevens is noodzakelijk om de afgenomen diensten te kunnen leveren.
 2. Afgeleide gegevens; wij verkrijgen gegevens door het gebruik van onze digitale diensten (website, nieuwsbrieven); zoals apparaatgegevens, in het netwerk van Get Responsive bezochte pagina’s, gelezen artikelen, locatie van lezen (in deze de op gemeente niveau), clicks op tekstlinks en advertenties, alsmede gegevens over het gebruik van een platform, tijdstip , gelezen onderwerpen en kliks. Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt met toestemming van gebruikers (zie ook het hoofdstuk “Cookiebeleid”)
 3. Gegevens die voortvloeien uit het incidentele contact dat Relaties hebben met een van onze contactkanalen (telefoon, email, briefpost, website, accountmanager, etc..); zoals aantekeningen van gesprekken, klantvragen, klachten en deelname aan onderzoek. Dit contact kan zowel door Relaties geïnitieerd worden als door Get Responsive zelf.
 4. Gegevens die voortvloeien uit de onderhoudwerkzaamheden die Get Responsive BV doet voor klanten welke een onderhoudscontract hebben met Get Responsive BV. Met al deze klanten heeft Get Responsive een verwerkingsovereenkomst, welke hier is te lezen. Get Responsive heeft toegang tot de website van deze klanten, maar doet hier alleen op expliciet verzoek van de klant iets mee. Na uitvoeren van werkzaamheden hierop worden eventueel lokaal opgeslagen gegevens gelijk verwijderd.
 5. Gegevens die voortvloeien uit het dashboardproduct dat Get Responsive BV aanbiedt. Zie ook sectie “API Beleid Get Responsive”. De informatie wordt alleen opgeslagen in Microsoft Azure en de PowerBI online omgeving. De PowerBI Dashboards kunnen ook opgeslagen zijn op een Dropbox locatie, maar alleen gebruikers met een geautoriseerd Microsoft PowerBI account, kunnen bij de data in dit dashboard. De autorisaties worden via PowerBI en extra beveiliging op dataniveau in Microsoft Azure afgedwongen. Met de desbetreffende klanten is een verwerkingsovereenkomst afgesloten, welke hier is te lezen.

Persoonsgegevens uit de verschillende categorieën kunnen door Get Responsive op een centrale plek worden gecombineerd om (nog beter) invulling te geven aan de doeleinden van de verwerking. Dit geldt specifiek voor doeleinde d, e en f.

 

Opslag & beveiliging van gegevens

De verzamelde gegevens worden opgeslagen in diverse bronsystemen van Get Responsive. Deze brondata staat meestal lokaal bij ons in Amersfoort of bij de eerder genoemde derde partijen.

Veel van de data uit de bronsystemen consolideren wij ook in één centrale data warehouse omgeving. Dit data warehouse wordt gehost vanuit Microsoft Azure. Hierbij geldt dat de data altijd fysiek op Europees vasteland staat. Microsoft werkt bovendien volgens alle gangbare en robuuste veiligheidsstandaarden (zie: https://www.microsoft.com/en-us/trustcenter/privacy/we-set-and-adhere-to-stringent-standards).

Binnen dit data warehouse hanteert Get Responsive naast de standaarden van Microsoft specifiek de volgende maatregelen en privacy waarborgen:

 • Slechts een zeer beperkt, minimaal benodigd aantal medewerkers heeft toegang tot de data en slechts voor zover dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is. Bovendien wordt de toegang tot de data slechts geautoriseerd voor dat gedeelte van de data dat nodig is voor de uitvoering van de functie.
 • De medewerkers die toegang hebben tot de persoonsgegevens hebben allen een strikte geheimhoudingsverklaring getekend
 • Alle informatie die direct, dan wel indirect valt te herleiden naar personen (o.a. naam, adresgegevens, emailadres, telefoonnummer ) wordt continu versleuteld, zodat de data niet meer naar individuele personen valt te herleiden

De gegevens zullen op geen enkele manier worden gebruikt met als doel het uitlenen, verhuren, verkopen of op een andere manier openbaar maken van de data.

 

Websites van derden

Wanneer u in een van de Diensten een internetlink aanklikt die u leidt naar een website van een derde, verlaat u de Dienst van Get Responsive. Op het gebruik van de websites van derden zijn de gebruiksvoorwaarden en dit cookie- en privacybeleid van Get Responsive niet van toepassing, maar gelden andere voorwaarden. Get Responsive is op geen enkele wijze aansprakelijk voor het gebruik van websites van derden.

 

Inschakeling van derden

Get Responsive kan voor de uitvoering en exploitatie van de Diensten gebruik maken van de diensten van derden, bijvoorbeeld om website-gerelateerde diensten uit te voeren. Deze derden kunnen toegang hebben tot uw persoonsgegevens. Get Responsive zal deze derden verplichten uw persoonsgegevens niet openbaar te maken, behalve voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van de Diensten.

 

Doorgifte derde landen

In landen buiten de Europese Unie (hierna: de “EU”) wordt niet altijd dezelfde bescherming geboden aan uw gegevens als in landen binnen de EU. Soms kan het echter nodig zijn dat Get Responsive uw gegevens doorgeeft aan die landen, bijvoorbeeld omdat daar de (servers van de) bedrijven gevestigd zijn die haar ondersteunen of door haar zijn ingeschakeld bij de uitvoering van de Diensten. Get Responsive is gerechtigd om uw persoonsgegevens – ter uitvoering van de Diensten – naar landen buiten de EU doorgeven.

 

Overdracht van onderneming of overdracht van Diensten

Indien Get Responsive of een van haar dochterondernemingen overgenomen wordt of indien een derde de Diensten of de uitvoering daarvan van Get Responsive overneemt, worden uw persoonsgegevens overgedragen aan die derde.

 

Leeftijd

U garandeert Get Responsive dat alle informatie die u verstrekt juist en volledig is en dat u 16 jaar of ouder bent. Als u jonger bent dan 16 jaar, dient u eerst toestemming aan uw ouders/voogd te vragen voordat u gebruik maakt van de Diensten. Door akkoord te gaan met dit cookie- en privacybeleid garandeert u ons dat u 16 jaar of ouder bent, of dat u de hier bedoelde toestemming verkregen heeft.

 

Inzage & correctie

Als u wilt weten welke persoonsgegevens van u zijn vastgelegd en/of als u uw persoonsgegevens wilt laten verbeteren, aanvullen of verwijderen dan hebben we daar per website een pagina voor:

BusinessMomInternational.com: https://www.businessmominternational.com/data-access-request/

Get-Responsive.com: https://www.get-responsive.com/data-access-request/

Hierin kunt u uw e-mail achterlaten en dan krijgt u binnen paar minuten een email toegestuurd waarmee u (mits u zelfde apparaat en browser gebruikt als waarmee u verzoek gedaan hebt) een lijst kan opvragen van waar uw informatie op onze website is opgeslagen. Vervolgens kunt u eventueel een verzoek doen om uw informatie te anonimiseren. Dit verzoek zullen wij zo snel mogelijk dan doorvoeren en als dat is gebeurd ontvangt u hiervan een bevestiging per e-mail.

Ook is het een mogelijkheid om een e-mail sturen aan info@get-responsive.com, onder vermelding van ‘privacy’. Op uw verzoek zal Get Responsive uw persoonsgegevens (laten) verbeteren en/of aanvullen, indien deze onjuist en/of onvolledig blijken te zijn. Tevens zal Get Responsive op uw verzoek uw persoonsgegevens (laten) verwijderen, wanneer uw persoonsgegevens niet ter zake doende blijken te zijn voor het doeleinde van de verwerking, tenzij en voor zover de wet ons verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

 

Wijziging data & privacy beleid

Het kan voorkomen dat het cookie & privacybeleid van Get Responsive wordt uitgebreid of gewijzigd. Het is daarom handig dit cookie & privacybeleid en het gerelateerde cookiebeleid van Get Responsive regelmatig te raadplegen.

 

Contact

Voor vragen over dit cookie & privacybeleid kunt u contact opnemen met info@get-responsive.com onder vermelding van “privacy” of “cookie”.

 

Get Responsive B.V.

Laatst bijgewerkt: 25 mei 2018